Ναυτικός Όμιλος Ελλήνων Δικηγόρων σχεδιασμός λογοτύπου

Ναυτικός Όμιλος Ελλήνων Δικηγόρων

Ναυτικός όμιλος Ελλήνων δικηγόρων. Το λογότυπο σχεδιάστηκε σε δύο γλώσσες,
Ελληνικά & Αγγλικά.
Ανάθεση εργασίας: σχεδιασμός λογοτύπου

Greek layers yacht club. Logotype designed in two languages, Greek & English.
Work assignment: logotype

 

 

σχεδιασμός λογοτύπου, logotype

 

 

 

σχεδιασμός λογοτύπου, logotype

 

 

 

σχεδιασμός λογοτύπου, logotype

 

 

 

σχεδιασμός λογοτύπου, logotype

 

 

Logotype inspiration

σχεδιασμός λογοτύπου, logotype